Fotovoltické systémy

Ponúkame Vám kvalitné a overené produkty, prechádzajúce pravidelnými skúškami - on-grid, off-grid a hybridné riešenia s akumulačnými batériami.

Inštalujeme zvyčajne panely renomovaných výrobcov Q-cells a Axitec. Sme vyškolenými instalatérmi systémov Solar Edge a Victron.

AXIpower 

-15 rokov garancia výrobcu na 90% nomkon inálneho výkonu

- 25 rokov garancia výrobcu na 85% nominálneho výkonu

- maximálny výkon vďaka špičkovému materiálnu a technológiám výroby

- kladná tolerancia výkonu 0-5 Wp

- vysoké zaťaženie snehom

- kontrola panelov voči mikrotrhlinám a hotspotom

Q.antum

- vyššie výkony na jednotku plochy s efektívnosťou až 17,7%

- optimálny výkon aj pri nízkom slnečnom žiarení a veľkých teplotných výkyvoch

- spevnený Al rám pre vysokú záťaž vetrom a snehom,

- 12 ročná záruka na panel a 25 ročná záruka na výkon

- kladná tolerancia výkonu +5Wp, garantovaný nom. výkon 92% po 10 a 83% po 25 rokoch