Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, jeden z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, bola založená 1.1.1992. Už v dobe vzniku stavala na viac ako 20 ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hliníkarenského podniku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom a thermo|solar Energietechnik Regensburg, vtedy jedného z najväčších výrobcov slnečných kolektorov v Nemecku.

Spoločnosť v súčasnej dobe disponuje výrobnou kapacitou na úrovni 300 tisíc m2 kolektorov ročne. Ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov. Ďalej vyrába všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletuje ucelené solárne systémy.

Vývoj a kompletná výroba kolektorov Thermo|Solar je umiestnená na Slovensku.

www.thermosolar.sk

Prečo už dlhé roky a radi inštalujeme kolektory od Thermo|solaru?


 

Kvôli ich kvalitnému technickému prevedeniu

Meander kolektora (medená rúrka, ktorou preteká solárna kvapalina) je ZALISOVANÝ do absorbčnej plochy kolektora:

  •  to znamená, že styčná plocha absorbér – meander je veľká, plech meandra obopína “deformovanú” medenú rúrku po takmer celej ploche, čo významne ovplyvňuje množstvo tepla preneseného z absorbéra,
  • Zalisovanie meandra zaručuje 100 % pevnosť uchytenia meandra na absorbéri:


    ...väčšina kolektorov na trhu má meander na absorbér prizváraný, pričom zvar je prevedený v rôznej kvalite. Od nekvalitných zvarov lacných kolektorov, ktoré pod teplotným napätím praskajú a meander od absorbéra časom odpadne po kvalitné zvary prevedené v hlbokom vákuu. No žiaden zvar nezaručí tú istú pevnosť a tak veľkú styčnú plochu ako u zalisovaného meandra,
  • Vaňa kolektora – je vylisovaná z jedného kusu hliníkového plechu. Väčšina kolektorov na trhu má rám zváraný. Hliníkový výlisok je zárukou dlhodobej vodotesnosti.

Kvôli ich dlhej tradícii a overenej kvalite

  • Prvé kolektory z dnešného ThermoSolaru boli uvedené do prevádzky v 70-tych rokoch 20 storočia a dodnes sú niektoré v prevádzke. Vďaka ich technickému riešeniu môžme považovať technickú životnosť kolektorov od ThermoSolaru za prakticky neobmedzenú.

Kvôli ich pôvodu

  • Kompletná výroba a vývoj je v Žiari nad Hronom: Vaše kolektory prejdú na ceste od výrobcu ku Vám maximálne 200 kilometrov, čo znižuje ekologicky nepriaznivý dopad dopravy,
  • Inštaláciou týchto solárnych kolektorov podporujeme zamestnanosť a výrobu na Slovensku