Nadmorská výška a čistota vzduchu vs. slnečné kolektory

Intenzita slnečného žiarenia využiteľná pre solárne systémy sa v našich priemerných polohách mení približne 5-7% na každých 1.000 metrov nadmorskej výšky. 

Čiastočky znečistenia vo vzduchu (smog) v mestách a priemyslených zónach spôsobujú odrážanie slnečného žiarenia a jeho premenu na difúzne-rozptýlené žiarenie - kvantifikovať vplyv znečistenia vzduchu na výkon solárneho systému je komplikované, tento vplyv na slovensku nie je podstatný.

Prašné prostredie vplýva na priame znečistenie skla slnečných kolektorov.

Lokálne prírodné podmienky a slnečné kolektory

Ideálne umiestnenie slnečných kolektorov z hľadiska miestnych podmienok:

  • nezatienené južne orientované miesto,

Problematické miesta kde je slnečné žiarenie dopadajúce na slnečné kolektory obmedzované:

  • úzke doliny v horskom prostredí,
  • miesta v susedstve tieniasich objektov - stĺpy, komíny, vysoké stavby ap.
  • miesta s častou inverziou a hmlistým počasím