Množstvo slnečnej energie, ktoré dopadne na Vaše slnečné kolektory a ktorú solárny systém spracuje, ovplyvňuje:

  • priemerná intenzita slnečného žiarenia v danej lokalite,
  • lokálne prírodné podmienky, tieniace objekty,
  • nadmorská výška a znečistenie vzduchu

Priemerná intenzita slnečného žiarenia vo Vašej lokalite vs. slnečné kolektory

V našich podmienkach intenzita slnečného žiarenia napoludnie dosahuje (max) 1.000 W/m2. Solárne systémy a slnečné kolektory využívajú jednak priame a jednak difúzne slnečné žiarenie (slnečné žiarenie rozptýlené mrakmi, tvorí 50-70% žiarenia).

Tabuľka ukazuje celoročný priemerný úhrn slnečného žiarenia využiteľného pre slnečné kolektory a solárne systémy 

Komárno - množstvo žiarenia pri optimálnom sklone [Wh / m2 . deň]

Kysucké Nové Mesto - množstvo žiarenia pri optimálnom sklone [Wh / m2.deň]

Celoročný priemer

3752

Celoročný priemer

3278

Rozdiel: 13 %

Ak však porovnáme priemerné žiarenie za deň na najslnečnejšom mieste, slovenska - Komárno, s najmenej slnečným miestom - Kysucké Nové:

  •  rozdiel v množstve dopadajúceho žiarenia je len 13%,
  • rozdiel v množstve žiarenia je najmä v lete, minimálny je v zimnom období, kedy solárny systém využíva najmä rozptýlené svetlo. 

Pozrite sa na hodnoty intenzity slnečného žiarenia on-line