Solárny systém na ohrev teplej vody

Celoročne fungujúce solárne systémy v našich klimatických podmienkach optimálne pripravujú 60-75% ročnej potreby ohriatej pitnej vody pre domácnosť (rodinné domy). Pre väčšie inštalácie v iných zariadeniach (hoteloch, bytových domoch ap.) sa percento pokrytia energie solárnym systémom určuje ako najlepší pomer medzi výškou investície a výkonom solárneho systému.

 

Dimenzovanie solárneho systému na prípravu teplej vody

Správnym dimenzovaním solárneho systému možno dosiahnuť pri bežných podmienkach

  • 100%-né pokrytie mimo obdobia vykurovania (kedy nie je v prevádzke iný zdroj tepla),
  • 60-75% pokrytie spotreby teplej vody v celoročnom priemere
  • vyššie pokrytie ohrevu teplej vody je komplikované a ekonomicky nerentabilné

Graf nám ukazuje percento pokrytia našej potreby teplej vody solárnym systémom podľa mesiacov v roku. Solárny systém je dimenzovaný tak, že nevznikajú podstatné prebytky produkovanej energie ani v letných mesiacoch a v období apríl-september nám prakticky solárny systém pokrýva celú našu potrebu teplej vody.

Výhodné je kombinovať ohrev vody pre domácnosť s ohrevom vody pre sezónne využívaný bazén (apríl - október). Vtedy možno dimenzovať solárny systém na vyšší výkon - prebytky tepla v lete sa využijú na ohrev vody v bazéne.

Pri jednoduchom 'hrubom' dimenzovaní solárneho systému možno vychádzať z následovných čísel: 

Objem solárneho zásobníka = spotreba teplej vody x počet osôb x 1,5 (až 2)

  • priemerná spotreba teplej vody je 50 l (na osobu za deň), pričom uvažujeme s teplotou vody 50°C,
  • pri sprchovaní minieme ca 40 l teplej vody (40°),
  • pri kúpaní vo vani ca 120-150 l (40°)

Počet osôb v domácnosti x 1,5 až 2 = plocha solárneho kolektora v m²

Pri ideálnom sklone strechy 30-50° a orientácii juh platí:

Osoby

absorbčná* plocha slnečného kolektora v m²

solárny zásobník v L

2-3

3-4 (2-3 kolektory)

200-300

4-5

6-8 (3-4 kolektory)

300-400

6-8

8-10 (4-5 kol.)

400-600

*absorbčná plocha - plocha, ktorá priamo zachytáva slnečné žiarenie (bez rámu, alebo plochy trubíc u trubicového kolektora)

Pri odchýlkach od južného nasmerovania alebo od ideálneho sklonu strechy je potrebné dimenzovanie prispôsobiť.

Viac v časti inštalácia solárneho systému