Solárny systém na ohrev vody v bazéne

Dvojokruhový solárny systém - ohrev bazénu a ohrev vody pre domácnosť, resp. podpora vykurovania

Zložitejšie solárne systémy pre exteriérové bazény a pre interiérové bazény sú konštruované podobne ako solárne systémy na ohrev vody, alebo podporu vykurovania no majú o jeden okruh viac:

  • v uzavretom solárnom okruhu prúdi teplonosná kvapalina, ktorá je ohrievaná slnečnými kolektormi,
  • prvý solárny okruh ohrieva v bojleri teplú vodu pre domácnosť, alebo v kombinovanom bojleri vodu pre domácnosť aj kúrenársku vodu,
  • druhý okruh pomocou protiprúdneho výmenníka ohrieva vodu v bazéne

Dimenzovanie solárneho systému na ohrev vody v bazéne

Dimenzovanie solárneho systému závisí od plochy a objemu bazénu, veľmi vhodné je kombinovať solárny ohrev s prekrytím bazénu izolačnou plachtou v čase, kedy sa bazén nepoužíva.

Obr. Dvojokruhový solárny ohrev vody pre domácnosť, exteriérového bazénu a podpora vykurovania domácnosti