Solárny systém na podporu vykurovania

Solárnym systémom vpre podporu vykurovania môžme reálne pokryť 30% energie potrebnej na vykurovanie pri bežných podmienkach.

Vyššie pokrytie je možné dosiahnuť v nízkoenergetických domoch pri zosúladení všetkých aspektov solárnej architektúry - kedy sa s využitím solárnych systémov uvažuje už pri projektovaní stavby.

Solárny systém podporujúci vykurovanie je vhodné kombinovať so systémom na ohrev vody, resp. ohrevom bazénu (nie je to podmienka) 

S výhodou sa v polednom čase konštruujú systémy na podporu vykurovania solárom + ďalším zdrojom na OZE, napr. krbom, či pecou. Výhodou je väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie, kedy dokážeme uchovať a využiť teplo vyprodukované krbom, či kachľovou pecou.

TIP: Dodávame systémy vhodné na zabudovanie teplovodnej krbovej vložky

Požiadavky na budovu

  • nízkoteplotný vykurovací systém (podlahové / stenové vykurovanie),
  • vyrovnávací zásobník - väčší akumulačný zásobník energie,
  • vhodná netienená plocha na inštaláciu veľkoplošných solárnych kolektorov
    • s ideálnymi slnečnými podmienkami - orientácie J / JJV / JJZ,
    • strmší sklon 50-60°, 
  • vhodné prírodné a lokálne podmienky

Vzhľadom na to, že solárne systémy podporujúce vykurovanie sú pomerne výkonné, je vhodné takýto solárny systém kombinovať napr. z ohrevom exteriérového bazénu, vyhneme sa tak veľkým nevyužitým prebytkom tepla mimo vykurovacej sezóny (v lete).

Dimenzovanie solárneho systému na podporu vykurovania

Solárne systémy na podporu vykurovania sa dimenzujú na základe konkrétnych tepelných strát objektu, vykurovanej plochy ap. komplikovaným spôsobom presne pre konkrétnu stavbu. Veľmi všeobecné pravidlo je:

plocha slnečných kolektorov=10-15% vykurovanej obytnej plochy

Bežné solárne inštalácie sa pohybujú na 10 až 30 m2 plochy slnečných kolektorov s vyrovnávacím zásobníkom 1 až 5 m³