Solárne systémy

Ideálna inštalácia solárneho kolektoru:

 • sklon 30-50°, nižší sklon je vhodnejší pre prevádzku v lete, vyšší pre zimu (kedy je slnko nízko nad obzorom) 
 • smer JUH, alternatívne J-V, alebo J-Z

Solárne kolektory sa inštalujú

 • na šikmú strechu, ak spĺňa kritériá dané kritériá,
 • na plochú strechu na osobitnú konštrukciu,
 • na iné vhodné miesto mimo objektu na osobitnú konštrukciu,
 • na iné miesto vrámci objektu - fasáda, balkón ap.

Ako funguje solárny-termický systém?

V solárnom kolektore (solárnom paneli) sa pôsobením slnečnej energie zohrieva teplonosná tekutina, ktorá je odvádzaná do solárneho výmenníka tepla, kde je teplo odovzdané inému médiu (voda v solárnom zásobníku - bojleri, voda v bazéne, alebo kvapaline vo vykurovacej sústave). Ochladená teplonosná tekutina sa vracia do solárneho kolektora (solárneho panelu), kde sa opäť nahrieva a tento kolobeh sa opakuje. 

Solárny systém sa skladá z:

 • solánych kolektorov,
 • solárneho bojlera, alebo výmenníka tepla,
 • regulácie,
 • čerpadla,
 • solárnych rozvodov,
 • pomocného materiálu - expanzné nádoby, napúšťacie sústavy, stojany na solárne kolektory ap.

Záložný zdroj tepla:

Solárne systémy spravidla obsahujú aj záložný zdroj tepla - pre prípad, že slnko nesvieti alebo solárny systém neohreje teplonosnú tekutinu na požadovanú teplotu. 

Záložným zdrojom môže byť

 • vykurovací kotol,
 • elektrická špirála,
 • iný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, krb, kachľová pec ap.)

Ako funguje fotovoltaický systém?

Fotovoltický systém premieňa solárnu energiu priamo na elektrickú energiu. Táto je upravovaná v meniči a skladovaná v akumulátoroch. Na akumulátor je následne napojený spotrebič.

Fotovoltické systémy vyšších výkonov odvádzajú vyprodukovanú energiu do elektrorozvodnej siete - táto energia je vykupovaná.