Drain-back beztlakové systémy

Drain-back systémy sú typické tým, že teplonosná kvapalina v solárnom potrubí sa z telesa kolektorov vypustí v čase, kedy je systém mimo prevádzky - to znamená v čase, keď na kolektore nie je dostatočná teplota na spustenie solárneho ohrevu, alebo na kolektore je príliž vysoká teplota, pri ktorej by sa kvapalina vyparila (resp. príliž nízka teplota, kedy by kvapalina mohla zamrznúť).

Ako to funguje?

Vo východiskovom stave je solárna kvapalina vypustená v drain-back zásobníku DB - obrázok A. Ak regulátor zaznamená, že na kolektore je vyššia teplota, ako v Zásobníku tuv, spustí solárne čerpadlo Psol. Čerpadlo napustí solárnu kvapalinu do kolektorov a teplo je solárnou kvapalinou, ktorá začne cirkulovať solárnym rozvodom, prenášané do zásobníka tuv.

V prípade, že solárne čerpadlo Psol zastane - to znamená, že teplota v kolektore poklesne pod teplotu v zásobníku tuv, alebo je prekročená max. povolená bezpečnostná teplota* -  teplonosná kvapalina stečie do DB zásobníka (t.j. vypustí sa z kolektorov, resp. z časti potrubia v exteriéri).

*V prípade, že teplota na kolektore dosiahne max. nastavenú bezpečnostnú teplotu (napr. 90°C) regulácia ohrev zastaví.

Výhody drain-back systému:

  • ide o beztlakový systém a nedochádza k vyparovaniu kvapaliny - je bezpečnejší, 
  • teplonosná kvapalina svojím vyparovaním sa a kondenzovaním nedegraduje,
  • ako solárnu teplonosnú kvapalinu možno použiť vodu,
  • je menej  nenáročný na servis a tesnosť spojov.

Nevýhody drain-back:

  • je veľmi náročný na montáž, rúry solárneho rozvodu musia byť spádované tak, aby v kolektore, resp. v miestach, kde potenciálne mrzne nezostala po vypustení žiadna kvapalina,
  • solárne čerpadlo musí mať dostatočný výkon,
  • mimo kotolne, spravidla vyššie, ako je solárny bojler je potrebné umiestniť drain-back zásobník kvapaliny.