Ako funguje fotovoltaický systém?

Fotovoltický systém premieňa solárnu energiu priamo na elektrickú energiu. Táto je upravovaná v meniči a skladovaná v akumulátoroch. Na akumulátor je následne napojený spotrebič.

Fotovoltické systémy vyšších výkonov odvádzajú vyprodukovanú energiu do elektrorozvodnej siete - táto energia je vykupovaná. 

 

Ako funguje solárny-termický systém?

V solárnom kolektore (solárnom paneli) sa pôsobením slnečnej energie zohrieva teplonosná tekutina, ktorá je odvádzaná do solárneho výmenníka tepla, kde je teplo odovzdané inému médiu (voda v solárnom zásobníku - bojleri, voda v bazéne, alebo kvapaline vo vykurovacej sústave). Ochladená teplonosná tekutina sa vracia do solárneho kolektora (solárneho panelu), kde sa opäť nahrieva a tento kolobeh sa opakuje. 

Solárny systém sa skladá z:

  • solánych kolektorov,
  • solárneho bojlera, alebo výmenníka tepla,
  • regulácie,
  • čerpadla,
  • solárnych rozvodov,
  • pomocného materiálu - expanzné nádoby, napúšťacie sústavy, stojany na solárne kolektory ap.

Záložný zdroj tepla:

Solárne systémy spravidla obsahujú aj záložný zdroj tepla - pre prípad, že slnko nesvieti alebo solárny systém neohreje teplonosnú tekutinu na požadovanú teplotu. 

Záložným zdrojom môže byť

  • vykurovací kotol,
  • elektrická špirála,
  • iný zdroj tepla (tepelné čerpadlo, krb, kachľová pec ap.)