Predpríprava inštalácie solárneho systému

Pri stavbe alebo rekonštrukcii domu je vhodné pripraviť budúcu inštaláciu solárneho systému - inštalovať solárne rozvody (rúry) a vytvoriť ideálne podmienky pre umiestnenie kolektorov, bojleru ap.

Predprípravou inštalácie solárneho systému 

  • predídeme neskorším stavebným zásahom do stavby - vŕtanie, sekanie, búranie, 
  • vytvoríme podmienky na bezproblémovú inštaláciu, prevádzku a výkon solárneho systému

Pri stavbe / rekonštrukcii je potrebné brať do úvahy:

1. vhodnú orientáciu domu voči svetovým stranám (juhu) 

2. na základe toho vybrať vhodný priestor na inštaláciu solárnych kolektorov

  • dostatočne veľký netienený priestor, 
  • orientovaný na juh / JV / JZ 
  • s ideálnym sklonom 30-60°, alebo s možnosťou inštalácie jednoduchej nosnej konštrukcie

3. vybrať miesto na budúcu inštaláciu solárneho zásobníku, alebo akumulačnej nádrže 

  • ideálne miesto je "kotolňa" blízko vykurovacieho zdroja (ideálne je, ak všetky technologické zariadenia domu sú umiestnené na jednom mieste), 
  • dostatočne priestranné na inštaláciu solárneho zásobníka a dostatočne dostupné na transport solárneho zásobníka,
  • čo najbližšie ku miestu inštalácie solárnych kolektorov,

4. vybrať miesto vedenia solárnych rozvodov - rúr. Od kolektorov ku výmenníku tepla (bojleru) musia byť rúry vyspádované, vhodné sú inštalácie vo voľných komínových prieduchoch, zasekané v murive ap.

Strecha 

Inštalácia solárnych kolektorov sa zvyčajne prevádza na dokončenú strechu. 

V prípade, že kolektory budú inštalované "do krytiny" ideálne je inštaláciu prevádzať v čase pokládky krytiny.

Kolektory samotné nezaťažujú strechu viac, ako bežná krytina (typická hmotnosť kolektora je ca 20-25 kg/m2 plochy), no pri inštalácii na ploché strechy, nad krytinu, na vikiere a pod. je potrebné počítať s dynamickým namáhaním konštrukcie strechy vplyvom vetra, ktorý sa opiera do plochy kolektorov.