Montáž hydraulických solárnych rozvodov

Potrubie solárneho okruhu (od solárnych kolektorov, cez čerpadlá, expanznú nádobu až po solárny bojler - výmenník tepla) sa navrhujú tak aby:

  • boli čo najkratšie,
  • aby čo najmenej zasahovali do existujúcej stavby

Často sa používa napr. nefunkčný komín, alebo prieduch (komín sa ale nemôže používať na vykurovanie!) alebo sa solárne potrubie inštaluje na vonkajšej strane budovy. V novostavbách sa solárny rozvod typicky "zasekáva do muriva", preto je vhodné ho inštalovať pred omietaním.

Materiál rúr solárneho rozvodu

Rúry solárneho potrubia sa pri odstavení solárneho systému v lete (z dôvodu nahriatia všetkých solárnych zásobníkov) môžu zohriať až na 180°C, z tohto dôvodu sú prípustné len následovné materiály solárnych rozvodov:

  • medené rúry, resp. medené rúry mäkké v kotúčoch, alebo polomäkké,
  • oceľové rúry, antikorové rúry ap.

Hrúbka rúr solárneho rozvodu sa určuje podľa počtu slnečných kolektorov (priemer: 15, 16, 18, alebo 22 mm)

Potrubie solárnych rozvodov z plastov sa používať nesmie!

Spájanie rúr solárneho rozvodu

Pri medenom potrubí solárneho rozvodu zo slnečných kolektorov do solárneho výmenníka je možné spájkovať len tvrdou pájkou, na spätné potrubie solárneho rozvodu je možné použiť len tvrdú pájku

Izolácie rúr solárneho rozvodu

Rúry potrubia solárneho rozvodu vo vonkajšom prostredí musia byť izolované materiálom:

  • ktorý je odolný voči vlhkosti,
  • odolným voči UV žiareniu

Vo vnútornom prostredí možno izolovať materiálmi zhodnými s izoláciou bežných teplovodných rozvodov.

Používané materiály sú AEROFLEX, alebo iná kaučuková izolácia, či izolácie z minerálnej vlny.

Hrúbka izolácie solárneho rozvodu:

  • min. 13 mm (rúry DN 16)
  • min. 19 mm (rúry priem. DN22),
  • min. 30 mm hrubšie rúry.

Izolácia solárneho rozvodu musí byť súvislá, neprerušovaná a zaizolované musia byť aj ohyby a spoje.

Zlou izoláciou solárnych rozvodov môžme prísť až o 20% energie.