Montáž slnečných kolektorov

Montáž slnečných kolektorov na šikmú strechu

Slnečné kolektory možno montovať troma spôsobmi:

  • nad strešnú krytinu,
  • integrované do strešnej krytiny
  • solárny strecha

Slnečné kolektory umiestnené nad krytinou

Slnečné kolektory umiestnené nad krytinou strechy sa montujú na špeciálne nosníky, ktoré sú kotvené do strešnej konštrukcie (na strešné laty) pomocou hákov, ktoré nenarušia celistvosť krytiny.

Pre väčšinu strešných krytín tým pádom nie je potrebné robiť špeciálne utesnenie, resp. oplechovanie.

Bežne sa dodávajú montážne konštrukcie pre 2, alebo 3 slnečné kolektory s možnosťou spájania až do šírky 8 slnečných kolektorov v jednom rade. 

Ak sklon strechy nevyhovuje požiadavke, je možné konštrukciu solárnych kolektorov nad strechou nakloniť predĺženou podperou tak, aby sa dosiahol ideálny sklon (30-60°) 

Slnečné kolektory integrované do krytiny

Slnečné kolektory inštalované do strešnej krytiny sa zvyčajne inštalujú v čase stavby, resp. rekonštrukcie strechy, nahrádzajú časť strešnej krytiny. 

Nie je možné meniť sklon kolektorov, preto inštalácia je možná len pre vhodne orientované strechy (JV-J-JZ, sklon 30-60°). Slnečné kolektory získavajú integráciou do strechy lepšiu izoláciu zo spodnej strany vane slnečných kolektorov.

Solárne strechy

Sústavou slnečných kolektorov možno pokryť aj celú plochu strechy, pričom v plnej miere slnečné kolektory nahrádzajú krytinu strechy. Pri takýchto inštaláciách musí byť strecha jednoduchá, bez akýchkoľvek vykierov a výčnelkov. Slnečné kolektory niektorých výrobcov (Schueco, www.schueco.sk), ROTO (www.roto-frank.cz ) VELUX (www.velux.sk ) je možné kombinovať so strešnými oknami.

Slnečné kolektory inštalované na plochú strechu / do terénu

Takéto slnečné kolektory sú montované pomocou podpornej konštrukcie. Konštrukcia sa dodáva pre 2, alebo 3 slnečné kolektory s možnosťou spájania do 4, alebo až 8 slnečných kolektorov v jednom rade.

Pri väčších inštaláciách solárnych systémov, kedy sú slnečné kolektory umiestnené v niekoľkých radoch za sebou je potrebné zachovať odstup od jednotlivých radov, aby si slnečné kolektory navzájom "netienili".

Spodná hrana slnečného kolektora musí byť min. 0,5 m nad terénom, alebo plochou strechou pre prípad zapadnutia snehom.

Konštrukcie sa vyrábajú pre bežné stavby (do 8 m výšky), alebo výškové budovy - zosilnené (do 20 m).

Konštrukcie sa kotvia do strechy, resp. do terénu, najmä pri plochých slnečných kolektoroch je nutné konštrukciu zaťažiť betónovým hranolom (340 kg pre jeden slnečný kolektor). Pri trubicových slnečných kolektoroch tento problém odpadá - vietor sa do nich neopiera.