Inštalácia solárneho systému

Ideálna inštalácia solárneho kolektoru:

 • sklon 30-50°, nižší sklon je vhodnejší pre prevádzku v lete, vyšší pre zimu (kedy je slnko nízko nad obzorom), 
 • smer JUH, alternatívne J-V, alebo J-Z, účinnosť slnečných kolektorov sa pri natočení na juho-západ, alebo juho-východ (azimut +-45°) znižuje ca. o 10%

Slnečné kolektory sa inštalujú

 • na šikmú strechu, ak spĺňa dané kritériá (sklon, nosnosť),
  • integrované do krytiny, výhodou je ušetrenie časti strešnej krytiny, lepšia tepelná izolácia vane slnečného kolektoru,
  • na podpornú konštrukciu nad krytinu s možnosťou ovplyvniť sklon kolektorov,
  • solárne strechy - sústavou slnečných kolektorov možno pokryť celú plochu strechy,
 • na plochú strechu na osobitnú konštrukciu,
 • na iné vhodné miesto mimo objektu na osobitnú konštrukciu,
 • na iné miesto vrámci objektu - fasáda, balkón ap.

Tepelný solárny výmenník (solárny bojler ap.) sa inštaluje

 • spravidla v mieste, kde je umiestnený iný zdroj vykurovania - v kotolni,
 • v prípade, že na doohrev vody v solárnom bojleri používame elektrickú ohrevnú špirálu, na mieste s vhodným napojením na rozvody vody (vykurovanie), alebo na mieste blízko spotrebiča teplej vody.

Pri inštalácii solárneho systému je dôležité čo najkratšie spojenie medzi slnečným kolektorom, výmenníkom tepla a spotrebičom

Informácie o schémach solárnych systémov, princípoch a dimenzovaní solárnych systémov nájdete v častiach ohrev vody solárnym systémom, ohrev vody v bazéne, ohrev vody a podpora vykurovania solárnym systémom...