Výber z nami inštalovaných zaujímavých systémov

Bitúnok Sabová (Rimavská Sobota)

HELIOSTAR H400 - 60 plochých vákuových kolektorov s celkovou kolektorovou plochou ca 120 m2, umiestnené v dvoch radoch na voľnom priestore v susedstve objektu bitúnku, orientácia kolektorov JJV, sklon kolektorov 45°.

Solárny systém je určený na ohrev úžitkovej vody pre bitúnok (denná potreba vody pre technologickú prevádzku bitúnku je cca 8.000 L vody o teplote 85°C). Kolektory ohrievajú denne vodu v dvoch 5.000 L stojatých zásobníkoch (celkovo 10.000 L vody), táto je v prípade potreby dohrievaná externým zdrojom (plynový kotol), na požadovanú teplotu.

  • očakávaný ročný energetický zisk systému: 65 000 kWh tepelnej energie
  • zníženie emisií skleníkových plynov, napr. CO2 až o 20 000 kg ročne
  • celkové zníženie spotreby zemného plynu na ohrev vody v prevádzke bitúnku sa predpokladá o 50 až 60 percent

Hazaribagh - Dhaka, Bangladesh

Vôbec prvý väčší solárny termický systém v Bangladéši, inštalovaný vrámci projektu UN (UNIDO) v priemyselnej štvrti Hazaribagh v Dhake. Samotiažny systém bez potreby elektrickej energie, či iného ďalšieho zdroja energie ohrieva 2.500 L vody denne pre potreby továrne na výrobu a spracovanie koží.

 

Systém je inštalovaný ako pilotný projekt vrátane merania prietoku a doda nej energie.

Bytkomfort s.r.o., Hurbanovo

Solárny systém inštalovaný na výmenníkovej stanici, ktorý spolupracuje s plynovým kotlom a predhrieva teplú pitnú vodu pre domácnosti. 

8 inovovaných kolektorov ThermoSolar TS 510 s vylepšenou tepelnou izoláciou, s celkovou absorbčnou plochou 17,84 m2, inštalovaný výkon systému je 14,4 kW. Systém sme inštalovali ako pilotný projekt s meraním dodanej energie a prenosom dát na PC.

HZS Zverovka, Zuberec

Solárny systém inštalovaný vrámci rekonštrukcie a zateplenia sídla HZS horskej záchrannej služby v západných Tatrách.

Systém pozostáva z 5-tich kolektorov TS 300 od Thermosolaru, ktoré ohrievajú akumulačnú nádrž v suteréne budovy. Systém ohrieva teplú vodu a podporuje vykurovací systém.

Bytový dom, Dulovo nám. Bratislava

Niekoľko malých solárnych systémov Junkers inštalovaných na streche nadstavby rekonštruovaného bytového domu zabezpečuje celoročný ohrev vody pre 8 podkrovných bytov.

Hotel Thermal 3***, Veľký Meder

HELIOSTAR H300 - 35 kolektorov s celkovou kolektorovou plochou 70 m2, systém ohrieva teplú pitnú vodu pre potreby tohto pobytového hotela v blízkosti termálneho kúpaliska. 

Sklon strechy 10%, orientácia kolektorov - 0° JUH, sklon kolektorov 45° (kolektory sú kotvené v radoch po 7 do plášťa strechy). V "kotolni" hotela v suteréne sú umiestnené zásobníky vody o objeme 3000 L.

  • účinnosť systému: 69,4 %
  • efektívnosť systému: 53,4%
  • úspora CO2: 12 703 kg / ročne

Solárny systém pripravuje denne pribl. 3.000 L ohriatej pitnej vody pre potreby hotela a kuchyne. Zásobník po plnom nahriatí vystačí zásobovať hotel vodou takmer 2 dni.

Hospic sv. Františka z Assissi, Palárikovo

Solárne systémy sú mimoriadne vhodné pre zariadenia lekárskej starostlivosti s lôžkovými oddeleniami.

8 kolektorov SCHUCO Premium s absorbčnou plochou 2,55 m2 (celková absorbčná plocha inštalácie 20,40 m2) pripravuje denne 1000 L OPV pre potreby hospicu. Kolektory sú umiestnené atypicky na markíze, ltprí zároveň tieni v lete značne slnkom prehrievané izby.

  • Účinnosť systému (podiel energie vyrobenej solárom na celkovej energii): 50,5 %
  • Efektívnosť systému: 44,7%
  • Úspora CO2: 2 940 kg/rok

Solárny systém pokryje 50,5 percenta energie potrebnej na ohrev vody v hospici v celoročnom priemere, pričom pracuje 44,7 percenta času slnečného svitu. Prínosom pre životné prostredie je úspora takmer 3 ton CO2 ročne.

» www.palisol.sk - on-line meranie výkonu solárneho systému 

Niekoľko naších systémov na rodinných domoch - typické spôsoby inštalácie

3kW hybridný fotovoltický systém SOLAR EDGE s individuálnym monitoringom každého panelu a výkonnou 7kWh LG batériou
Hybridný 2,7 kWp systém VICTRON s gélovou 5kWh batériou
3kWp on-grid systém s dvoma ftv mppt trakermi a meničom FRONIUS
Termický systém v kombinácii s fotovoltikými panelmi 2,7 kWp
Inštalácia 2 kolektorov ThermoSolar TS300 na ohrev OPV v kombinácii so strešným oknom.
Inštalácia 4 kolektorov TS 500 na strechu nízkeho sklonu, s upraveným sklonom kolektorov, unimobunky - dočasná ubytovňa
Inštalácia 5 kolektorov Schuco Standart na atypickú strechu v tvare "rybieho chrbta" v dvoch rovinách.
Inštalácia 5 kolektorov TS 300 na ohrev ext. bazénu a ohrev OPV v kombinácii s tepelným čerpadlom vzduch-voda 
Inštalácia 2 kolektorov Schuco Premium (CTE 520 CH) vertikálne nad sebou na fasádu domu. Kvôli peknej integrácii kolektorov je použité dizajnové oplechovanie od firmy Schüco.
Inštalácia 2 kolektorov Schuco CTE 520 CH horizontálne
Inštalácia 5 kolektorov Schuco Standart CTE 215CH na ohrev bazénu na plochú strechu pomocou kotiev zapustených do strešného plášťa
Detail inštalácie kolektorov CTE 215 CH na ohrev bazénu v spolupráci s tepelným čerpadlom vzduch-voda a elektrickým ohrevom a fotovoltickým systémom. Výkon tohto hi-tech systému je neustále monitorovaný, vyhodnocovaný a riadený na diaľku cez počítač.
Inštalácia 3 kolektorov TS 330 horizontálne vo forme markízy, v letnom období táto inštalácia vytvára vhodné tienenie izieb pred letným slnkom
Integrácia kolektorov TS 300 (ThermoSolar) do strešnej krytiny Bramac
Integrácia veľkoplošných kolektorov Schüco Premium CTE 520 CH do strešnej krytiny. Kolektory dodávajú energiu do akumulačnej nádrže - ktorá integruje teplo aj z teplovodnej pece a plynového kotla.Tento nízkoenergetický dom má podlahové a stenové vykurovanie.
Upravený sklon kolektorov CTE 312 CH - Schuco Kompakt. Tento systém je vhodne napojený na veľkú akumulačnú nádrž 1000L- v spolupráci s tepelným čerpadlom systém zabezpečuje ohrev TUV, podporu vykurovania a ohrev interiérového bazénu.
Celoročný ohrev bazénu a TUV, kolektory Schener RS 10
Podpora vykurovania kolektormi Schüco CTE 215 CH v drevenom masívnom dome. "Energetickým centrom" domu je 1000 L akumulačná nádrž ohrievaná kolektormi a teplovodným krbom, ktorá zásobuje dom potrebnou energiou.
2 kolektory TS 300 na šikmej streche vhodne umiestnené v kombinácii s viacerými strešnými oknami
Kolektory Ramzes od slovenského producenta Laugotherm inštalované ako markíza na fasádu rodinného domu. Systém ohrieva akumulačnú nádrž 1000L, na ktorú je napojená ako ďalší zdroj tepla splyňovacía pec na drevo.
3 kolektory TS 300 na plochej streche zaťažené betónovými blokmi, bez zásahu do strešnej krytiny.
  Schuco CTE 319ch, podpora vykurovania, zdrojom tepla v dome sú okrem soláru 2 elektrošpirály integrované v strednejčasti akumulačnej nádrže a teplovodný krb. Celý energetický systém domácnosti je riadený jedným regulátorom,ktorý okrem soláru v prípade potreby riadi zopínanie špirál a podľa vonkajšej teploty (ekvitermicky) a v závislosti od teploty v interiéri mieša vodu do podlahovky. 
Solárne kolektory TS 510 sú umiestnené na pergole nad terasou tohto moderného domu. Zabezpečujú ohrev vody pre domácnosť a sezónny ohrev bazénu. Zaujímavosťou je neštandardná nádrž so zníženou výškou umiestnená na povale.