O nás

Vznikli sme v roku 2000 ako súčasť občianskeho združenia Energetické centrum Bratislava (www.ecb.sk), ktorá sa zaoberá najmä využívaním obnoviteľných zdrojov energie a energetickou efektívnosťou.

V tom istom roku sme začali prevádzkovať vtedy jediný poradenský portál zaoberajúci sa energetickou efektívnosťou www.eFilip.sk - stavebné a energetické poradenstvo. Postupom času sme okrem spolupráce na rôznych projektoch súvisiacich s energetickou efektívnosťou (napr. Bezplatné energetické poradentvo www.usporyenergie.sk, on-line príručka o solárnej energii Slnko k službám www.slnecnaenergia.sk) a účasti vrámci poradenstva na slovenských stavebných veľtrhoch Coneco, či DomExpo, začali inštalovať solárne systémy - v duchu hesla "kým sa napíše jedna teoretická štúdia o úsporách energie, môžeme nainštalovať niekoľko slnečných kolektorov, ktoré prinesú skutočný úžitok".

Solárne systémy inštalujeme od roku 2006 - na rodinné domy a vrámci projektov podporovaných finančnými mechanizmami aj na väčšie objekty. Sme hrdí na jeden z najväčších a najvýkonnejších systémov inštalovaných u nás - so 60-timi  vákuovými kolektormi od ThermoSolaru, ktoré sme inštalovali na bitúnku v Rimavskej Sobote, na systém ohrevu vody pre Hospic sv. Františka z Assisi v Palárikove a na každú zo stoviek inštalácií rôznych kolektorov na rodinné domy.

Sme malá spoločnosť, čo nám umožňuje byť kreatívnymi a finančne efektívnymi. Publikujeme články o solárnej energii, zúčastňujeme sa rôznych školení a diskusií, radíme záujemcom o solárnu energiu. Túto prácu robíme preto, lebo vidíme zmysel vo vytváraní a ochrane zdravého  životného prostredia a vo zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe energie.

Ing. Dalibor Šebest, konateľ ECBA s.r.o.